Nieuws

Zitting bouwcommissie

De bouwcommissie heeft zitting op elke eerste en derde woensdag van de maand van 19.00 tot 19.30 uur.
De eerste zitting is 1 april en op 16 september is de laatste zitting.

Werkurenschema 2020

Om ons park in goede staat te houden zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken. Daarom wordt elke tuinder ingedeeld in een schema om de werkuren goed over het seizoen te verdelen.

De Brettenscheg

Tentoonstelling | De Amsterdamse Scheggen  t/m 10 mei

In het Architectuur Centrum Amsterdam.
Arcam is gevestigd aan de Prins Hendrikkade 600 in Amsterdam.
Openingstijden: dinsdag – zondag, 13.00 – 17.00 uur.

Het knotten van onze wilgen

We zijn bezig de wilgen te knotten op ons tuinpark. Elke wilg komt om de twee jaar aan bod. We doen ze om en om, dus het ene jaar de even nummers en het andere jaar de oneven nummers. Anders is het niet te doen, veel te veel en zwaar werk. Een knotwilg is een wilg die...

Stand van zaken in de winterperiode tot nu toe.

In de winterperiode, vanaf 1 oktober, gaat het onderhoud op ons tuincomplex gewoon door, de natuur slaapt niet. C.A.T.O. (Commissie Algemeen Tuinonderhoud ) is bezig geweest met een kapvergunning aan te vragen om een aantal slechte bomen te laten verwijderen. We zijn...

Komen jullie ook vogels tellen op de Bretten

Tel ook mee! 24, 25 & 26 januari 2020 Lieve Tuinvrienden en Natuurliefhebbers, Over 2 weken kunnen we weer meedoen met de vogeltelling. Veel vogels hebben het zwaar door het verdwijnen van de insecten, vooral de zangvogels en mezen zijn afhankelijk van insecten en...

Cursus gezond moestuinieren

Zaterdag 7 maart, Tuinpark De Groote Braak. Met uitleg over goed bodembeheer, compost, combinatieteelten, tuinplan / vruchtwisseling, groenbemesters en meer. Inclusief persoonlijk tuinadvies, veel inzichten en praktische tips.

Commissiebijeenkomst 7 maart

Aan elk lid van het bestuur is 1 (of meer) commissie(s) toegewezen. De bijeenkomst op 7 maart is bedoeld om ons aan elkaar te koppelen e/o voor te stellen en het nieuwe tuinjaar en oude & nieuwe wensen door te nemen. En gewoon met elkaar bij te kletsen, natuurlijk,...

Nieuwe vloer in de kantine en bestuurskamer

In december is er heel wat werk verzet in de kantine en de bestuurskamer. Ze moesten allebei eerst leeg want in januari zou de nieuwe vloer komen. Jaap had de kantine voor zijn rekening genomen wat natuurlijk een hele klus was. Gelukkig hoefde hij het niet...

De aanleg van een ijsvogelwand

Op 13 januari hebben Monique, Josien en Marion o.l.v. Martin de eerste ijsvogelwand aangelegd op ons tuinpark. Informatie: De ijsvogel Klik hier voor meer informatie van de vogelbescherming. Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een ijsvogel...

De Bretten vierde de kortste dag in onze kantine

Om de kortste dag van het jaar te vieren en te laten zien hoe spannend De Bretten is, was er op 21 december 'De Bretten Verlicht'. Georganiseerd vanuit het stadsdeel (projectteam De Bretten), in de kantine van het tuinpark. Na wat spannende momenten met de...

Geweldige opkomst op 1 december

Op zondag 1 december liepen 15 !! mensen blad te harken op de grasvelden van ons tuinpark. In groepjes of individueel. Overal zag je ze bezig. Het gaf een goed gevoel en de zon scheen verrukkelijk. Iedereen bedankt.

Gezocht:  VOORZITTER

De Bretten zoekt een nieuwe voorzitten (m/v);  zonder voorzitter geen zelfstandig opererend tuinpark! Wat doet een voorzitter, wie is hij/zij? Als voorzitter geef je leiding aan en werk je samen met een enthousiast team van bestuursleden en commissies. Je bent nauw...

Wie mogen er wanneer op de tuin verblijven

Het bestuur wil aandacht vragen voor het reglement m.b.t. het verblijf op de tuin in de winter en zomer. Tuinders mogen zich (vooruitlopend op het nieuwe huishoudelijk reglement concept HHR art. 9.9) van 08:00 - 20:00 uur op het tuinpark bevinden in de periode van 1...

Bloemen horen bijen aankomen

Teunisbloemen kunnen het ‘horen’ wanner bijen dichterbij komen en maken dan snel hun nectar zoeter. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Tel-Aviv in Israël. De onderzoekers verzamelden nectar van bloemen vóór en nadat ze deze blootstelden aan een scala...

Het afscheid van Ruud

Daar was ie dan de dag waarvan we wisten dat ie zou komen. De afscheidsreceptie. Vera en ik zijn enorm verrast met de belangstelling de cadeaus en de bloemen. We kijken met plezier terug naar de afgelopen jaren op de tuin. En met enige weemoed is ons leuke huisje...

Rapport beschoeiing

Hierbij kunt het gehele rapport lezen dat gemaakt is door een ingenieursbureau aangaande de beschoeiing op ons tuinpark. Verbeterplan beschoeiingen volkstuinen De Bretten Bijlage 1: Dwarsprofielen Bijlage 2:...

Kort verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2019

Kort verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2019 Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend nemen Ralf Grevelink, voorzitter van de Bond van Volkstuinders en Marjon Bekker, secretaris van de Bond van Volkstuinders het woord. De bond heeft de week ervoor...

Het begeleiden van nieuwe tuinders. Wie doet er mee?

Verslag van Henk Olthuis van het Overleg op 19 oktober 2019 over ‘Begeleiden van nieuwe tuinders’ (zie ook notulen van de ALV van 11 mei 2019) Op zaterdag 19 oktober 2019kwamen 7 leden bij elkaar om van gedachten te wisselen over het betrekken van nieuwe leden – en...

José, onze nieuwe secretaris

Mijn naam is José van Wijnen en ik ben aspirant lid van dit mooie tuinpark. Sinds juni draai ik als vrijwilliger mee met het bestuur. De leden van het bestuur hebben me een heel seizoen laten zien wat er komt kijken bij het runnen van een volkstuinpark en me ook flink...

Camerareglement

In de Brettenbode van september heeft u het camerareglement voor de camera's op het parkeerterrein kunnen lezen. Wij delen hem nu ook nog even op de site. Het reglement is nog niet definitief, De bond moet hier ook nog naar kijken. Lees hier het gehele...

Een toekomstig bestuurslid

Maud Croes draait nu een paar maanden mee met Ellen en als het bevalt gaan ze daarna samen het penningmeesterschap uitoefenen. Maud heeft veel ervaring met penningmeesterschap, ze doet dat al 15 jaar voor haar Golfvereniging en al 20 jaar voor de vereniging van...

Bezoek aan pantar

Nol en Marieke zijn op bezoek geweest bij Pantar om de mogelijkheden om samen te werken te verkennen. Concreet gaan de mensen van Pantar in ieder geval ook bij ons oud brood en koffieprut inzamelen, die worden dan door hen gerecycled. Het was ook heel...

Kobus de Terrorkat

Kobus is vorig jaar herfst op het park verschenen. Het is een grote rode kater die waarschijnlijk in het wild is geboren, een echte straatvechter. Met poezen ging het nog wel, maar met de katers, ook de je-weet-wel katers, was het vechten geblazen. Dit is zelfs zo erg...

Concept huishoudelijk reglement

In de Brettenbode van september heeft u het Huishoudelijk reglement al kunnen lezen. Maar we delen hem ook nog even op de site. De variant die naar de Bond gaat kan evt nog afwijken vw op-/aanmerkingen van leden (gedaan vóór/tijdens de ALV). Dit HHR is nog NIET...

Composthoop tijdelijk gesloten

De composthoop is voorlopig gesloten, omdat er een boom is omgevallen en er gevaar is voor vallende takken. U kunt uw tuinafval naar de overkant brengen, totdat de boom etc is weggehaald en de omgeving weer veilig is. Wat is compost ?  Compost is tuinafval van 1...

Bladafval verzamelen

Achter de plek met geparkeerde "aanhangers" staan compostbakken. In de meest linkse zit bladafval van vorig jaar. Die bak laten we nog n jaartje met rust. De inhoud is geslonken en al aardig op weg mooie aarde te worden. De bak daarnaast hebben we...

De Kastanjes zijn ziek

De witte paardenkastanjes langs het hoofdpad zijn aangetast door de Kastanjemineermot. De larven van de mot graven gangen in de bladeren, die daardoor al in de zomer afsterven. De motten overwinteren in de bladeren die op de grond liggen. De beste bestrijding is dus...

Begeleidingsgroep voor nieuwe leden

Beste tuinders, Op de ALV van de Bretten in het voorjaar is een begeleidingsgroep aangekondigd voor nieuwe leden en aspiranten die tegen het lidmaatschap aan zitten. In overleg met het bestuur gaat daar nu werk van gemaakt worden. Als eerste willen we daarover een...

50 Graskarpers uitgezet in de vijver

Er is een probleem met waterplanten en met name fonteinkruid. Dat is een plant die zich enorm kan vermeerderen en daardoor kunnen sloten en vijvers gaan verdichten. De graskarper is een karpersoort die bekend staat om zijn vraatzucht. Dus die gaat als een...

Waterhuishouding en beschoeiing

Ingenieursbureau Tijhuis heeft in de afgelopen weken de sloten, vijver en de oevers bekeken. Tijhuis komt dit seizoen nog met een voorstel hoe we de waterhuishouding kunnen gaan inrichten. Aan de hand van het voorstel en de kosten die het met zich mee brengt, kan het...

De stadsreus

Niet lang geleden was de 2 cm grote stadsreus, de grootste zweefvlieg van ons land, een zeldzame verschijning. Maar nu... hier zit hij op de vlinderstruik op ons insecteneiland. Klik hier voor meer info over de...

Vuilcontainers

Ruim 'n jaar hebben we 2 ondergrondse containers en kleinere voor plastic en glas. Er komen nog twee andere ondergrondse containers (voor glas en papier) bij. Dan blijft er ruimte over voor 4 plastic containers. Als de containers vol zijn, wilt u dan a.u.b. de spullen...

De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en...

Bijenhotels

De bouw van een aantal bijenhotels op het eilandje is klaar. Er is ook een zandwoestijn en een zandbijenhotel.  info over zandbijen. Het bevorderen van bijen staat erg in de belangstelling. In het stedelijk gebied worden vaak bijenhotels geplaatst. Helaas werken nogal...

Begeleiding nieuwe leden

Introductie nieuwe leden in tuinpark De Bretten versie 9-9-2019 Nieuwe leden van ons park staan meestal meerdere jaren op de wachtlijst en zijn in die periode aspirant lid. Zij ontvangen het Nieuwsblad van de Bond van Volkstuinders - Vroegop - en de Brettenbode. Zo...

Vertegenwoordiging bij de Bond van Volkstuinders

In de algemene ledenvergaderingen 2 maal per jaar van de Bond van Volkstuinders wordt ieder tuinpark vertegenwoordigd door 3 leden. Volgens de Statuten van de Bond (Artikel 18) moet tenminste één afgevaardigd lid van de afdeling géén bestuurslid zijn. In ons tuinpark...

Welke boom is dat?

Deze keer een boom die staat op één van de koppen op de parkeerplaats: De Vuilboom of Sporkehout. Sporkehout is een heester uit de wegedoornfamilie. De naam dankt hij aan het feit dat de takken vrij breekbaar zijn en veel gesprokkeld werden voor het vuur....

Update september: LabGreen De Bretten

Stadsdeel Nieuw-West gaat voortvarend verder met het maken van plannen voor de Brettenzone als aantrekkelijk en duurzaam stadspark. Hierbij betrekken ze zowel bewoners als ondernemers in en rondom de Brettenzone. Donderdag 5 september waren verschillende...

Oproep: EHBO’ers gezocht

We zijn dringend opzoek naar mensen die hun EHBO-diploma hebben Ze kunnen zich aanmelden via: nolnol7@msn.com of info@tuinparkdebretten.nl of mob.nr. 06 29284282.  Dit nummer mag men ook gebruiken voor eerste hulp. Bij twijfel is het raadzaam om eerst 112 te bellen....

Weggeefkast

Op initiatief van een tuinder is er een weggeefkast gemaakt in het voormalige kippenhoek. Spullen die jullie niet meer zelf gebruiken, maar nog wel goed zijn, kunnen daar geplaatst worden. Alles mag gratis meegenomen worden door andere tuinders. Er is al een grote...

De Pluktuin is geopend!

Dit voorjaar zijn we begonnen met de aanleg van een pluktuin. De bedoeling van de pluktuin is om ons park wat gevarieerder te maken en tegelijk iets te bieden voor de buurt. Het bestuur heeft daarvoor het grasveld naast de Populierenlaan gekozen, zodat...

De fontein is gerepareerd

De mannen van Cato hebben met vereende krachten de fontein weer geplaatst. Het probleem met de fontein zat hem in het water. Een beetje waterplanten kan de pomp wel hebben, maar teveel takken zorgen steeds voor schade. Nu is er een grote kooi om de pomp heen gebouwd,...

Eikenprocessierups

In het nieuws heeft u vast al veel gehoord over de overlast van de eikenprocessierups.  Heel Nederland heeft er last van en de rups laat zich steeds in meer en grotere gebieden zien.

Inschrijven aspiranten

Aspirant-leden kunnen zich weer inschrijven op onze wachtlijst. Dit kan elke eerste zaterdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in de bestuurskamer. 

Openingstijden tuinwinkel

Vanaf zaterdag 30 maart is de tuinwinkel weer geopend. Op zaterdag van 10:00 tot 12.30 uur van 30 maart tot en met 28 september 2019 En op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur van 1 mei tot en met 5 juni 2019

Controleren gasslangen

Het is belangrijk om vanwege veiligheid elk jaar uw gasslangen te controleren. Dit kunt u doen met een stuk van 20 cm. Buig het stuk dubbel. Als u barstjes/scheurtjes ziet moet deze worden vervangen, als hij op een plek zit die veel zon krijgt wordt hij lichter van kleur. Bij verkleuring moet de gasslang ook vervangen worden. 

Terugplaatsen watermeter

Let op! Bij het terugplaatsen van de watermeter na de winter, moet er rekening worden gehouden met de stroomrichting van de watermeter. Dit wordt aangegeven door een pijl op de zijkant van de meter, deze moet
richting van het tuinhuis wijzen.

Platte karren

Bij het winkeltje staan platte karren. Deze zijn voor algemeen gebruik. Zou iedereen zo vriendelijk willen zijn deze terug te zetten na gebruik, zodat ook een andere tuinder er gebruik van kan maken. Bij voorbaat dank.

Werkuren 2019

Om ons park in goede staat te houden zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken. Daarom wordt elke tuinder ingedeeld in een schema om de werkuren goed over het seizoen te verdelen.

Kantinecommissie

We zoeken mensen die zich thuis voelen in een team en er samen voor zorgen dat de kantine volgend jaar een bruisende ontmoetingsplaats wordt.

Vernieuwde site

Wat is dat nu? We horen het u denken. Nadat onze site er wegens wat technische problemen een paar weken uit heeft gelegen, zijn we terug!!! En hoe!! Met een compleet vernieuwde site. We waren langzaam al begonnen met het aanpassen van onze huisstijl, en de site hoort...