Nieuws

open veld gesprek

open veld gesprek

Op zaterdag 18 september willen weer een open veld gesprek houden. Het thema is dit keer activiteiten. In seizoen 2022 zou de coronacrisis toch wel voorbij mogen zijn. Zoals bekend vieren we volgend seizoen ook ons 45 jarig jubileum. Daarvoor willen we in de winter...

 Eikenprocessierups wederom gesignaleerd op het park

 Eikenprocessierups wederom gesignaleerd op het park

Ziet u een nest laat het ons weten! Raak het nest niet aan en haal het niet weg. Afgelopen week zijn de eerste nesten gesignaleerd in het park. Wij houden de eiken in de gaten en doen hiervan melding bij de gemeente. Net zoals vorig jaar hangen we een rood/wit lint...

Het bestuur

Het bestuur

Dit is het bestuur Voorzitter Bart Schipper, penningmeester Ellen Arzbach, secretaris José van Wijnen, bestuurslid Johan Vriend en bestuurslid Paul Phillipsen.  

Oproep Brettenbode en enquête

Oproep Brettenbode en enquête

Oproep vaste columnisten voor de De Brettenbode en aankondiging enquête U heeft per mail een enquête over De Brettenbode ontvangen. Het verschijnen (digitaal of papier) van de Brettenbode hangt van de uitkomst van deze enquête af, dus het is van groot belang dat u...

Vuilwater afvoer

Vuilwater afvoer

Geen riool Op het park is geen riolering, al het water wat u wegspoelt belandt via een stapelput rechtstreeks in het grondwater en via het grondwater in de sloot. Het spoelwater van het toilet gaat via een septictank (zie verderop). Wij willen u ervan...

Géén megawindturbine in Nieuw-West

Géén megawindturbine in Nieuw-West

Het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP is voornemens om in Amsterdam 17 megawindturbines te plaatsen met een vermogen van in totaal 50 MW. De megaturbines worden tot 200 meter hoog en worden geplaatst binnen 7 ‘zoekgebieden’ waaronder Nieuw- West. Deze...

Online gespreksavonden windenergie

Online gespreksavonden windenergie

Om u te informeren over alle aspecten van windmolens, organiseren we online gespreksavonden over windmolens in Amsterdam. Er zijn bijeenkomsten voor bewoners van de stadsdelen met windzoekgebieden: Oost, Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Tevens is er één bijeenkomst voor...

Inschrijvingen gestart

Inschrijvingen gestart

De inschrijvingen van aspiranten is weer begonnen!  Elke 2e zaterdag van de maand gebeurt dit in het clubgebouw door 2 vrijwilligers rekening houdend met 1,5 m etc. Om aan de corona maatregelen te voldoen is DE RUIMTE ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR DE ASPIRANTEN EN...

Tuinwinkel open vanaf 27 maart

Tuinwinkel open vanaf 27 maart

De tuinwinkel is vanaf 27 maart weer geopend. Iedere zaterdag tot en met 25 september van 10.00 tot 12.30 uur. Tevens open van 14 juli tot en met 18 augustus op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. In verband met de corona maatregelen gelden er nog steeds wat...

Bestuursberichten maart 2021

Bestuursberichten maart 2021

Maandag 15 maart hebben we weer vergaderd  Het concept onderhoudsplan ( zie Nieuwsbrief van begin december 2020 ) van Landschap Noord Holland voldoet niet aan onze eisen. We hebben besloten niet verder te gaan met dit plan en beraden ons op nieuwe stappen. Misschien...

Bomen planten

Bomen planten

Omdat er 8 bomen waren gekapt, moesten we 16 bomen kopen en planten. Maandag 8 maart stonden er vrijwilligers om 07.00 aan het hek om de bomen te verwelkomen. Daarna hebben we met een ploeg van 7 vrijwilligers/sters 16 kuilen gegraven, 16 bomen...

Een bloeiend Amsterdam met een bloeiend tuintje

Een bloeiend Amsterdam met een bloeiend tuintje

Wij zijn Nanouk en Juriën en samen met 17 anderen zijn wij sociale ondernemers in opleiding bij Starters4Communities. In een periode van 6 maanden helpen wij 5 startende maatschappelijke initiatieven die in Amsterdam zijn gevestigd. Met het...

Onze tuinders in de bomenkunst

Onze tuinders in de bomenkunst

Hier alvast een aantal inzendingen. Onze tuinders in de bomenkunst Na het bekijken van het kunstwerk "The Bretten Circle" kwamen we op het volgende idee: Wij gaan zelf ook een tentoonstelling op de tuin organiseren, zodra het weer mag. Bomen...

Reclaim the Seeds online – 20 & 21 maart 2021

Reclaim the Seeds online – 20 & 21 maart 2021

Sinds 2012 Reclaim the Seeds is een jaarlijks evenement rond zaden en biodiversiteit. Als de lente in aantocht is, organiseren we kleurrijke zadenmarkten met een uniek aanbod aan zaden, wortels, knollen en stekken en veel informatie. Interesseer je voor duurzame...

Kunstonthulling LaBGreen ‘The Bretten Circle’

Kunstonthulling LaBGreen ‘The Bretten Circle’

The Bretten Circle: een boom van een kunstwerk midden in de natuur Nieuw-West heeft er weer een bijzonder kunstwerk bij: “The Bretten Circle”. Een trotse Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur stadsdeel Nieuw-West met Kunst en Cultuur in...

Werkuren 2021

Werkuren 2021

Om ons park in goede staat te houden zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken. Daarom wordt elke tuinder ingedeeld in een schema om de werkuren goed over het seizoen te verdelen.

Winter deert bloemen niet

Winter deert bloemen niet

Tip tegen de winterdip: de natuur staat volop in bloei. Met dank aan de warme winters. De
deelnemers aan de jaarlijkse ‘Eindejaars Plantenjacht’ riepen het madeliefje unaniem uit tot winnaar.

Meer windmolens bij ons in de buurt?

Meer windmolens bij ons in de buurt?

De gemeente wil samen met de regio Noord-Holland Zuid flinke stappen zetten wat betreft meer schone en duurzame energie. De basis hiervoor staat in de Regionale Energie Strategie (RES) en de RES Amsterdam. Onderdeel hiervan zijn totaal 17 extra...

Reactie bestuur op vragen over beschoeiing en riolering

Reactie bestuur op vragen over beschoeiing en riolering

Beste tuinders, De afgelopen weken is er het nodige te doen geweest rond de volkstuinen in Amsterdam. Met name het voorstel over de huurverhoging zorgde bij ons allemaal voor grote onrust en onzekerheid. 120 tuinders van verschillende tuinparken, waaronder ook...

Doe mee aan een onderzoek!

Doe mee aan een onderzoek!

Dear whomever this concerns, I am conducting a study on community gardens for my master's thesis and I need to recruit participants for my study. The study will be taking place in February. I am trying to investigate if reconnecting people with nature and each-other...

Bezigheden van het bestuur

Waar hebben wij ons mee bezig gehouden vanaf 13 november 2020? Naar aanleiding van de berichten van de Gemeente Amsterdam hebben wij als bestuur nog eens extra gekeken naar onze onderhoudsplannen en of het nodig is die bij te stellen. We zijn tot de conclusie gekomen...

Alternatief plan van deelnemende tuinparken

Beste commissieleden, Bijgaand doe ik u namens 15 tuinparken en met ondersteuning van het bestuur van de Bond van Volkstuinders een beter alternatief voor het Amsterdams volkstuinenbeleid toekomen. Dit alternatief geeft een beter resultaat voor behoud en verdere...

Brandbrief van een tuinder

Geachte Raad Mijn naam is Yvonne Cornelisse, een tuinder van de Tuinpark Bretten, ik spreek namens mijn medetuinders. De krankzinnige verhoging van de gehuurde grond op de tuinparken en het algemeen groen, zijn op zijn Amsterdams gezegd schofterig en buiten...

Help inspreektijd verzamelen

Help inspreektijd verzamelen

Beste tuinder, We hebben vernomen dat de inspreektijd tijdens de inspreekavond van 8 december is ingekort tot 1 min per aanvraag. Dat is veel te weinig om een verhaal te doen. Wat wel kan is clusteren: je meld je aan voor inspreektijd, maar geeft je tijd aan iemand...

Inspreekstuk voorzitter

Geachte commissieleden, Met verbijstering en ongeloof hebben wij tuinders van Volkstuinpark de Bretten kennisgenomen van de gepubliceerde Uitvoeringsstategie Volkstuinenbeleid. Met name de beoogde grondprijs verhoging gaat ons alle perken te buiten, deze is...

De tuinparken in het nieuws

De tuinparken in het nieuws

De laatste dagen verschijnen in verschillende media artikelen over de nieuwe plannen van de gemeente met betrekking tot de huurprijzen van de volkstuinen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest interassente artikelen....

Help onze tuinen te behouden. Doe iets NU!

Help onze tuinen te behouden. Doe iets NU!

De besluitvorming van de gemeente over de toekomst van onze volkstuinen gaat niet de goede kant op. Inmiddels hebben tientallen tuinders mails gestuurd aan politici om te protesteren tegen de plannen. Supergoed! Maar er is meer nodig. Dit kun je doen : MAIL STUREN...

Behoud de Amsterdamse Volkstuinen

Behoud de Amsterdamse Volkstuinen

Een volkstuin wordt onbetaalbaar en onbereikbaar voor veel Amsterdammers. De huurprijs van de grond wordt door de gemeente verhoogd, vanaf ruim 400% voor de verblijfstuinen tot zelfs 800% voor de nutstuinen. De huurders willen best wat meer betalen voor onze groene...

Nota gemeente

Nota gemeente

Beste tuinder, De gemeente heeft met een Nota van beantwoording gereageerd op de zienswijzen (ruim 800!) van volkstuinparken, tuinders en andere betrokkenen op het concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Er staat nu nog niets vast. Dit aangepaste concept...

De bladkoning

De bladkoning

Jurgen Rotteveel van Landschap Noord-Holland heeft op ons tuinpark de bladkoning gehoord en gezien. Hij stuurde ons een filmpje van deze zeldzame vogel. Klik hier voor info over de bladkoning Hij zag ook verschillende goudhaantjes en koperwieken die nu op...

Wat heeft het bestuur zoals gedaan?

Wat heeft het bestuur zoals gedaan?

Omdat we regelmatig horen dat tuinders niet weten wat het bestuur zoal doet, hebben we ons voorgenomen om elke maand een korte opsomming te geven van onze activiteiten. Dit keer vanaf de vorige nieuwsbrief, 14 oktober 2020. Waar hebben wij ons mee bezig gehouden? - de...

Nestkastjes op de Bretten

Nestkastjes op de Bretten

Begin dit jaar hebben we ongeveer 35 extra nestkastjes opgehangen in het algemene groen. We hopen dat de mezen helpen bij het bestrijden van de eikenprocessierups. We waren erg benieuwd hoe de verschillende types kasten bebroed werden.

De warmwatermachine van Weedmaster

De warmwatermachine van Weedmaster

Ons tuinpark heeft bijzonder veel algemeen groen. Dat maakt ons park ook zo fijn en mooi. Wel levert het veel werk op dat tijdens de werkuren moet worden uitgevoerd. Het schoffelen van de paden en boomspiegels kost veel werkuren. Daarmee komen andere en leukere...

Gevonden konijn oranje wit

Gevonden konijn oranje wit

Bij deze stuur ik u de foto’s van het huiskonijn dat wij gevonden hebben naast het tuinpark de Bretten. Hopelijk is hij van een van jullie en kan hij snel terug naar zijn baasje. Het konijn wordt straks opgehaald door de dierenambulance.

Ontstaan van de volkstuin in West-Europa

Ontstaan van de volkstuin in West-Europa

Zelf verbouwde groenten voor arbeiders In veel westerse landen speelde de volkstuin of arbeiderstuin een rol in de strijd tegen armoede. Het verbouwen van eigen gewassen in een moestuin bood arme gezinnen enig soelaas. Lees verder 

Geef uw waterstanden door!

Geef uw waterstanden door!

Helaas is het weer het einde van het tuinseizoen, en daarmee tijd voor het doorgeven van de waterstanden. U kunt dit doorgeven via de mail naar penningmeester@tuinparkdebretten.nl of door een briefje in de rode brievenbus te gooien. Graag voor 1 november. Vergeet niet...

Tezamen zijn ze 234 jaar!

Tezamen zijn ze 234 jaar!

En werken al meer dan 15 jaar samen. Elke maandagmorgen, het hele jaar door, staan Johan, Gijs en Henk paraat voor de vele klussen die te  doen zijn op het park. Vakkundig, met oog voor detail. Zonder morren, met humor en plezier! Weinig...

LaBGreen

LaBGreen

Het afgelopen 1.5 jaar hebben tuinders, ondernemers, bewoners en het projectteam LaBGreen De Bretten wensen en ideeën bedacht voor De Bretten tot 2030. Dit heeft geresulteerd in een prachtig Ontwikkelboek met daarin de meest kansrijke ideeën om De Bretten...

Nieuwsbrief van de AVVN

Nieuwsbrief van de AVVN

De Bond van Tuinders, AVVN, geeft inspirerende nieuwsbrieven uit. U kunt zich daarvoor opgeven via hun website https://avvn.nl/ 

Onkruid verdelgen met 100 graden hete stoom

Onkruid verdelgen met 100 graden hete stoom

Johan is blij. De onkruid-machine is gearriveerd, getest en de resultaten zijn veelbelovend. De dode resten kunnen na een paar dagen weggeharkt worden. Help onze paden onkruidvrij te maken door Johan in de gaten te houden. Is hij bij u in de...

Evaluatie composthoop

Evaluatie composthoop

We zijn heel blij met hoe het nu gaat en we gaan door met dit systeem. Tot eind oktober (einde seizoen) blijft hij open op zaterdag van 10.00-13.00 uur. Daarna sluiten we de composthoop voor de winter. U kunt dan met uw groenafval naar de overkant van de Seineweg....

Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Zoals al in de Brettenbode vermeld, kan de ALV (Algemene LedenVergadering) van 10-10-2020 níet doorgaan. De ALV nogmaals afgelasten is geen optie. Volgens de statuten en reglementen zijn er nu eenmaal zaken die instemming van onze leden behoeven. Het beleid van ons...

Ergernissen, conflicten en problemen

Ergernissen, conflicten en problemen

We vinden het belangrijk dat er een veilig klimaat is op de Bretten. Toch kan het voorkomen dat er ergernissen en conflicten ontstaan tussen tuinders. Mochten er problemen ontstaan dan vraagt het bestuur u eerst om dit zelf met des betreffende tuinder te gaan...

Update coron-maatregelen 19 augustus 2020

Update coron-maatregelen 19 augustus 2020

Voor het bondsbestuur is de toename van de besmettingen in de stad aanleiding om opnieuw de kantines/clubhuizen op alle tuinen te sluiten. De kantines/clubhuizen zijn toch een soort huiskamers en geen professionele horecagelegenheden waardoor het controleren en...

Winterbewoning

Winterbewoning

De formulieren voor winterbewoning 2020-2021 zijn binnen. Tuinders die voor winterbewoning in aanmerking willen komen kunnen de formulieren ophalen in de bestuurskamer (zaterdags 10-12 u.) of opvragen via  secretaris@tuinparkdebretten.nl Uiterlijk 13 september de...

Een planten ruilbeurs

Een planten ruilbeurs

Henk Vocht had dit leuke idee en heeft het meteen uitgewerkt. De bedoeling is om stekjes met elkaar te RUILEN. Dus niet alleen weghalen maar ook iets terugzetten. Het zou fijn zijn als tuinders een sticker op de potjes doen met het soort plantje. Hij staat bij de...

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk

Zo is er een ploegje dat op maandagochtend de parkeerplaats veegt. Zorgt een tuinder dat de diverse borden op de Parkeerplaats goed leesbaar zijn en maakt de containers op het afvaleiland schoon. En zien de planten, vanwege de warmte, er...

Presentatie het eetbare plantsoen

Presentatie het eetbare plantsoen

Op woensdag 12 augustus om 14.00 uur geeft Lea Witmondt uit de Borgerbuurt een presentatie over het opzetten en beheren van een gemeenschappelijke buurttuin.
Een tuin met zowel groente, fruit als bloemen. Ze zal speciaal ingaan op hoe we op de Bretten een dergelijke tuin met buurtbewoners en tuinders van de Bretten kunnen opzetten.

Zadenbibliotheek

Zadenbibliotheek

Lieve mensen van onze mooie tuin! Mijn zus uit Brussel (en een vriendin) waren onlangs een paar dagen bij mij op bezoek. Natuurlijk wilden ze mijn tuin zien! Op een mooie zaterdag hingen we in mijn tuinstoelen, genietend van alles! Mijn prachtige plek, een goeie fles...

Het gaat goed met de pluktuin

Het gaat goed met de pluktuin

De boompjes gaan hun derde jaar in en een aantal daarvan draagt al fruit. We hebben van een tuinder twee fruitboompjes gekregen, die bij haar in een pot stonden. Die staan nu in de volle grond en tot nu toe doen ze het goed. Er zijn bakken gemaakt met aardbeien en...

Mini-cursus “Warm composteren”

Mini-cursus “Warm composteren”

Zondag 2 augustus om 13.00 uur geef ik een kleine cursus "warm composteren", buiten op de composthoop. Ik geef hier uitleg over wat het verschil is tussen koud en warm composteren en wat wel en (nét zo belangrijk) wat niet op de composthoop...

Update voorschriften Coronavirus 1 juli

Update voorschriften Coronavirus 1 juli

Update: 01-07-2020, deze update blijft van kracht totdat het bondsbestuur, op basis van de voorschriften van de regering, opnieuw aanpassingen publiceert. LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken) geldt...

Opening composthoop

Opening composthoop

Beste tuinders, Zoals we allemaal wel gemerkt zullen hebben is de composthoop dit seizoen tot nu toe afgesloten geweest. De reden hiervoor is dat composthoop helemaal vol was. Het aangeboden groenafval kon niet meer verwerkt worden. Met hulp van een groep enthousiaste...

Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof

We krijgen door klimaatverandering vaker te maken met extreme regenbuien in Amsterdam. In combinatie met toenemende bebouwing en bestrating maakt dat onze stad kwetsbaar, want het regenwater kan niet zo snel meer weg. Dit leidt tot steeds meer overlast en schade na...

Eikenrupsbestrijding

Eikenrupsbestrijding

Op 11 juni is 't merendeel van de eikenprocessierups-nesten verwijderd. Een deel zat te hoog en is later verwijderd met een langere stofzuigerslang.

De tuinwinkel is weer open

De tuinwinkel is weer open

De tuinwinkel is weer geopend. Iedere zaterdag tot en met 26 september van 10.00 tot 12.30 uur.
In verband met de corona maatregelen gelden er wel wat regels

Tuinparken praten over het concept Volkstuinenbeleid

Tuinparken praten over het concept Volkstuinenbeleid

Paul en José waren zondag 7 juni 2020 op een bijeenkomst op tuinpark "Ons Buiten" met vertegenwoordigers van diverse tuinparken om te praten over het concept Volkstuinenbeleid en hoe daarop te reageren. Op 9 juni 2020 spreken bestuursleden van Ons Buiten en Paul en...

De coniferenwal is uitgebreid

De coniferenwal is uitgebreid

We willen de coniferen niet op de composthoop. Ze verteren niet of heel langzaam. Bovendien loopt de hakselaar vast als we dit groen willen hakselen. Daarom verzamelen we de coniferen in onze coniferenwal.

Vale gieren

Vale gieren

Een groep vale gieren cirkelde vrijdagavond hoog boven Nieuw-West en Sloterdijk. Guido Klerk uit De Baarsjes maakte op Sloterdijk bovenstaande foto van de grote vogels.

Zen-reiger

Zen-reiger

Deze foto is genomen door Janine. Zij had een Zen-reiger op haar dak zitten.

Vier protocollen n.a.v. nieuwe corona maatregelen

Vier protocollen n.a.v. nieuwe corona maatregelen

Het bestuur heeft maandag 25 mei vergaderd. In het kader van de versoepeling van de corona-maatregelen hebben we (vanaf 1 juni 2020) vier protocollen opgesteld. 1. Voor de bezichtiging van tuin en tuinhuis 2. Taxatie 3. Overdracht 4. Winkel, vanaf zaterdag 6 juni...

Raadselachtige infectieziekte teistert pimpelmezen

Raadselachtige infectieziekte teistert pimpelmezen

Ook de pimpelmees kampt met een gevaarlijke ziekte: in Duitsland en Nederland worden opvallend veel dode vogels gevonden. Onderzoekers roepen op om voeder- en drinkplaatsen goed schoon te houden. De kleine pimpelmees – met de karakteristieke blauwe kuif en het...

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Beste tuinder, De gemeente heeft haar Volkstuinenbeleid gepubliceerd en is een inspraakprocedure begonnen. Lees het stuk hieronder en de bijlagen voor meer informatie en de manier waarop u uw mening kenbaar kunt maken. De gemeente nodigt nadrukkelijk iedereen uit om...

Update corona-maatregelen van de bond

Update corona-maatregelen van de bond

Coronavirus: voorschriften op het tuinpark, deze update blijft van kracht tot tenminste 1 juli 2020, tenzij vanuit het ministerie veranderingen in de regels komen. Na de persconferentie van afgelopen woensdag 06-05 van de regering blijven de meeste voorschriften voor...

Hondenpoep

Hondenpoep

Deze baal hondenpoep kwamen wij vorige week tegen. Waarom is dit nodig? Er hangen tegenwoordig boven de prullenbakken kastjes waar je zakjes uit kunt pakken om de uitwerpselen op te rapen.

Asociaal gedrag

Asociaal gedrag

Vanmorgen trof Johan dit aan bij de vuilcontainers. “Ben je dus bezig met het opknappen en voorbereidingen voor het bestraten, denkt een tuinder daar kan ik mooi mijn coniferen afval kwijt. Willen ze nu wel een mooi complex hebben of liever een vuilstortplaats. Ik...

Wat doen vrijwilligers allemaal op de maandagochtend?

Wat doen vrijwilligers allemaal op de maandagochtend?

Hier een paar voorbeelden van wat een aantal vrijwilligers op de laatste 2 maandagochtenden allemaal al gedaan hebben. En er is nog heel veel te doen! Kom af en toe helpen en meld je dan bij Johan. En kijk af en toe om je heen of je wat kunt doen.

Zo hoort het dus niet!

Zo hoort het dus niet!

Zo troffen we het afvaleiland maandag 13 april aan. Als het vol is neem je je afval weer mee naar je (tuin)huis of je brengt het (gratis) naar de overkant van de Seineweg. Op overtreding volgt een boete.

Een vernieuwd afvaleiland

Een vernieuwd afvaleiland

Beste tuinders, Eindelijk is het dan zover, er zijn nieuwe ondergrondse containers geplaatst op ons vertrouwde afvaleiland bij de parkeerplaats. Als bestuur vinden we het belangrijk dat onze vereniging haar steentje bijdraagt aan de circulaire samenleving. We hopen...

Composthoop vol

Composthoop vol

Omdat de composthoop vol is wil het bestuur iedereen verzoeken om hun tuinafval naar de vuilstortplaats aan de overkant te brengen. Bij voorbaat dank.

Gasverkoop

Gasverkoop

Beste medetuinders, Zoals u heeft kunnen vernemen zal er tijdens de coronaperiode gewoon gas worden verkocht op het tuinpark. Dit kan alleen op afspraak en alleen per pin. Houdt u hier alstublieft mee. Kom dus niet als er toevallig iemand bij het depot staat ook...

Update maatregelen vanuit de bond 25 maart

Update maatregelen vanuit de bond 25 maart

Hieronder leest u de laatste update met maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, uitgevaardigd door de bond. U kunt deze update ook lezen op de mededelingenborden. Dit zijn geen adviezen meer, maar voorschriften. De voorschriften moeten strikt...

De Amerikaanse rivierkreeft 

De Amerikaanse rivierkreeft 

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Het beest vreet sloten kaal waardoor planten en ander leven verdwijnen. Bovendien veroorzaakt de kreeft schade aan de oevers van sloten en andere wateren. Het...

Beelden in de Bretten Landschapspark

Beelden in de Bretten Landschapspark

De Bretten is een van de groene “vingers” van Amsterdam. Door het park loopt een fraaie fiets- en wandelroute, het met groen/witte stippen gemarkeerde Brettenpad, die het Westerpark via Sloterdijk en Nieuw-West met Halfweg verbindt. Regelmatig worden hier evenementen...

Tel mee in het jaar van de Wilde Eend

Tel mee in het jaar van de Wilde Eend

Het publieksonderzoek in het Jaar van de Wilde Eend 13 maart 2020 De eerste eendenkuikens zwemmen al rond. Dat betekent dat het publieksonderzoek in het Jaar van de Wilde Eend van start gaat. Hoe kan het dat een van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen...

De speeltuin is weer schoon

De speeltuin is weer schoon

Na een oproep van Martie waren er 4 vrijwilligers die zaterdag 21 maart de speeltuin hebben schoongemaakt. De bladeren zijn allemaal bij elkaar geharkt en opgeruimd. Er wordt nog 'n nieuwe zandbak gemaakt door de timmerploeg. En dan kan de lente beginnen,...

Inschrijfdag 4 april gecanceld.

Inschrijfdag 4 april gecanceld.

LET OP!!! De introductieochtend op zaterdag 4 april gaat vanwege de maatregelen omtrent het Corona-virus NIET DOOR.  We houden u op de hoogte over wanneer de eerstvolgende introductie-ochtend plaats zal vinden. Onze excuses voor het ongemak.

Maatregelen coronavirus op ons tuinpark

Maatregelen coronavirus op ons tuinpark

Op 15 maart 2020, heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd en adviezen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen en adviezen gelden tot en met in ieder geval 6 april a.s. Iedere inwoner van Nederland moet zich aan...

Voer de ratten niet

Voer de ratten niet

We zien vaak dat er brood in de sloot wordt gegooid. Dit zal ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeuren, maar het is echt niet wenselijk, het is niet goed voor de vogels en het trekt ratten aan.

Nestkasten speurtocht met leuke prijzen

Nestkasten speurtocht met leuke prijzen

De tien vogelhuisjes van t stadsdeel zijn geplaatst. Het plaatsen van deze nestkasten is onderdeel van het bestrijdingsplan voor de Eiken processierups (EPR).  Doe zelf een processie door het park, vind ze alle tien en maak een selfie. Leuke prijzen! Stuur...

Nieuwe website AVVN

Nieuwe website AVVN

"Beste tuinders, Kortgeleden hebben wij, AVVN, onze website helemaal vernieuwd. Het adres is www.avvn.nl Kom vooral eens een kijkje nemen, want je kunt er vast wat van je gading vinden of wat interessants van opsteken. Zo is er een rubriek Groene Vragen. Bij veel van...

Charlie is er weer

Charlie is er weer

Goed nieuws klusjesman Charlie Balk is weer terug op de tuin. Na een lange tijd van stilzitten en niets doen is Charlie weer stapje voor stapje aan het werk. Na ernstig rug letsel gaat het steeds beter en kan hij weer, wel met nog een brace, wat klussen doen. Charlie...

Knotten en hakselen

Knotten en hakselen

Er zijn deze winter al aardig wat knotwilgen geknot en al aardig wat door de hakselaar gegaan. Momenteel wordt er gehakseld voor de pluktuin. Met dank aan de vrijwilligers! Wil jij ook een keer meehelpen? Graag! Maandag en woensdag ochtend vanaf 10.00 uur...

De regels voor het gebruik van de composthoop

De regels voor het gebruik van de composthoop

De composthoop is opgeschoond door Johan en hij heeft er erg veel werk aan gehad. Door alle zware takken en stronken die er niet thuis horen is ook een van de tanden van de vork van de machine afgebroken. U kunt de composthoop weer gebruiken maar denk...

Zitting bouwcommissie

Zitting bouwcommissie

De bouwcommissie heeft zitting op elke eerste en derde woensdag van de maand van 19.00 tot 19.30 uur.
De eerste zitting is 1 april en op 16 september is de laatste zitting.

Werkurenschema 2020

Werkurenschema 2020

Om ons park in goede staat te houden zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken. Daarom wordt elke tuinder ingedeeld in een schema om de werkuren goed over het seizoen te verdelen.

De Brettenscheg

De Brettenscheg

Tentoonstelling | De Amsterdamse Scheggen  t/m 10 mei

In het Architectuur Centrum Amsterdam.
Arcam is gevestigd aan de Prins Hendrikkade 600 in Amsterdam.
Openingstijden: dinsdag – zondag, 13.00 – 17.00 uur.

Het knotten van onze wilgen

Het knotten van onze wilgen

We zijn bezig de wilgen te knotten op ons tuinpark. Elke wilg komt om de twee jaar aan bod. We doen ze om en om, dus het ene jaar de even nummers en het andere jaar de oneven nummers. Anders is het niet te doen, veel te veel en zwaar werk. Een knotwilg is een wilg die...

Stand van zaken in de winterperiode tot nu toe.

Stand van zaken in de winterperiode tot nu toe.

In de winterperiode, vanaf 1 oktober, gaat het onderhoud op ons tuincomplex gewoon door, de natuur slaapt niet. C.A.T.O. (Commissie Algemeen Tuinonderhoud ) is bezig geweest met een kapvergunning aan te vragen om een aantal slechte bomen te laten verwijderen. We zijn...

Komen jullie ook vogels tellen op de Bretten

Komen jullie ook vogels tellen op de Bretten

Tel ook mee! 24, 25 & 26 januari 2020 Lieve Tuinvrienden en Natuurliefhebbers, Over 2 weken kunnen we weer meedoen met de vogeltelling. Veel vogels hebben het zwaar door het verdwijnen van de insecten, vooral de zangvogels en mezen zijn afhankelijk van insecten en...

Cursus gezond moestuinieren

Cursus gezond moestuinieren

Zaterdag 7 maart, Tuinpark De Groote Braak. Met uitleg over goed bodembeheer, compost, combinatieteelten, tuinplan / vruchtwisseling, groenbemesters en meer. Inclusief persoonlijk tuinadvies, veel inzichten en praktische tips.

Commissiebijeenkomst 7 maart

Commissiebijeenkomst 7 maart

Aan elk lid van het bestuur is 1 (of meer) commissie(s) toegewezen. De bijeenkomst op 7 maart is bedoeld om ons aan elkaar te koppelen e/o voor te stellen en het nieuwe tuinjaar en oude & nieuwe wensen door te nemen. En gewoon met elkaar bij te kletsen,...

Nieuwe vloer in de kantine en bestuurskamer

Nieuwe vloer in de kantine en bestuurskamer

In december is er heel wat werk verzet in de kantine en de bestuurskamer. Ze moesten allebei eerst leeg want in januari zou de nieuwe vloer komen. Jaap had de kantine voor zijn rekening genomen wat natuurlijk een hele klus was. Gelukkig hoefde hij het niet...

De aanleg van een ijsvogelwand

De aanleg van een ijsvogelwand

Op 13 januari hebben Monique, Josien en Marion o.l.v. Martin de eerste ijsvogelwand aangelegd op ons tuinpark. Informatie: De ijsvogel Klik hier voor meer informatie van de vogelbescherming. Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een ijsvogel...

De Bretten vierde de kortste dag in onze kantine

De Bretten vierde de kortste dag in onze kantine

Om de kortste dag van het jaar te vieren en te laten zien hoe spannend De Bretten is, was er op 21 december 'De Bretten Verlicht'. Georganiseerd vanuit het stadsdeel (projectteam De Bretten), in de kantine van het tuinpark. Na wat spannende momenten met de...

Geweldige opkomst op 1 december

Geweldige opkomst op 1 december

Op zondag 1 december liepen 15 !! mensen blad te harken op de grasvelden van ons tuinpark. In groepjes of individueel. Overal zag je ze bezig. Het gaf een goed gevoel en de zon scheen verrukkelijk. Iedereen bedankt.

Gezocht:  VOORZITTER

Gezocht:  VOORZITTER

De Bretten zoekt een nieuwe voorzitten (m/v);  zonder voorzitter geen zelfstandig opererend tuinpark! Wat doet een voorzitter, wie is hij/zij? Als voorzitter geef je leiding aan en werk je samen met een enthousiast team van bestuursleden en commissies. Je bent nauw...

Wie mogen er wanneer op de tuin verblijven

Wie mogen er wanneer op de tuin verblijven

Het bestuur wil aandacht vragen voor het reglement m.b.t. het verblijf op de tuin in de winter en zomer. Tuinders mogen zich (vooruitlopend op het nieuwe huishoudelijk reglement concept HHR art. 9.9) van 08:00 - 20:00 uur op het tuinpark bevinden in de periode van 1...

Bloemen horen bijen aankomen

Bloemen horen bijen aankomen

Teunisbloemen kunnen het ‘horen’ wanner bijen dichterbij komen en maken dan snel hun nectar zoeter. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Tel-Aviv in Israël. De onderzoekers verzamelden nectar van bloemen vóór en nadat ze deze blootstelden aan een scala...

Het afscheid van Ruud

Het afscheid van Ruud

Daar was ie dan de dag waarvan we wisten dat ie zou komen. De afscheidsreceptie. Vera en ik zijn enorm verrast met de belangstelling de cadeaus en de bloemen. We kijken met plezier terug naar de afgelopen jaren op de tuin. En met enige weemoed is ons leuke huisje...

Rapport beschoeiing

Rapport beschoeiing

Hierbij kunt het gehele rapport lezen dat gemaakt is door een ingenieursbureau aangaande de beschoeiing op ons tuinpark. Verbeterplan beschoeiingen volkstuinen De Bretten Bijlage 1: Dwarsprofielen Bijlage 2: Inspectieformulier

Kort verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2019

Kort verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2019

Kort verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2019 Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend nemen Ralf Grevelink, voorzitter van de Bond van Volkstuinders en Marjon Bekker, secretaris van de Bond van Volkstuinders het woord. De bond heeft de week ervoor...

Het begeleiden van nieuwe tuinders. Wie doet er mee?

Het begeleiden van nieuwe tuinders. Wie doet er mee?

Verslag van Henk Olthuis van het Overleg op 19 oktober 2019 over ‘Begeleiden van nieuwe tuinders’ (zie ook notulen van de ALV van 11 mei 2019) Op zaterdag 19 oktober 2019kwamen 7 leden bij elkaar om van gedachten te wisselen over het betrekken van nieuwe leden – en...

José, onze nieuwe secretaris

José, onze nieuwe secretaris

Mijn naam is José van Wijnen en ik ben aspirant lid van dit mooie tuinpark. Sinds juni draai ik als vrijwilliger mee met het bestuur. De leden van het bestuur hebben me een heel seizoen laten zien wat er komt kijken bij het runnen van een volkstuinpark en me ook flink...

Camerareglement

Camerareglement

In de Brettenbode van september heeft u het camerareglement voor de camera's op het parkeerterrein kunnen lezen. Wij delen hem nu ook nog even op de site. Het reglement is nog niet definitief, De bond moet hier ook nog naar kijken. Lees hier het gehele document. 

Een toekomstig bestuurslid

Een toekomstig bestuurslid

Maud Croes draait nu een paar maanden mee met Ellen en als het bevalt gaan ze daarna samen het penningmeesterschap uitoefenen. Maud heeft veel ervaring met penningmeesterschap, ze doet dat al 15 jaar voor haar Golfvereniging en al 20 jaar voor de vereniging van...

Bezoek aan pantar

Bezoek aan pantar

Nol en Marieke zijn op bezoek geweest bij Pantar om de mogelijkheden om samen te werken te verkennen. Concreet gaan de mensen van Pantar in ieder geval ook bij ons oud brood en koffieprut inzamelen, die worden dan door hen gerecycled. Het was ook heel...

Kobus de Terrorkat

Kobus de Terrorkat

Kobus is vorig jaar herfst op het park verschenen. Het is een grote rode kater die waarschijnlijk in het wild is geboren, een echte straatvechter. Met poezen ging het nog wel, maar met de katers, ook de je-weet-wel katers, was het vechten geblazen. Dit is zelfs zo erg...

Concept huishoudelijk reglement

Concept huishoudelijk reglement

In de Brettenbode van september heeft u het Huishoudelijk reglement al kunnen lezen. Maar we delen hem ook nog even op de site. De variant die naar de Bond gaat kan evt nog afwijken vw op-/aanmerkingen van leden (gedaan vóór/tijdens de ALV). Dit HHR is nog NIET...

Composthoop tijdelijk gesloten

Composthoop tijdelijk gesloten

De composthoop is voorlopig gesloten, omdat er een boom is omgevallen en er gevaar is voor vallende takken. U kunt uw tuinafval naar de overkant brengen, totdat de boom etc is weggehaald en de omgeving weer veilig is. Wat is compost ?  Compost is tuinafval van 1...

Bladafval verzamelen

Bladafval verzamelen

Achter de plek met geparkeerde "aanhangers" staan compostbakken. In de meest linkse zit bladafval van vorig jaar. Die bak laten we nog n jaartje met rust. De inhoud is geslonken en al aardig op weg mooie aarde te worden. De bak daarnaast hebben we...

De Kastanjes zijn ziek

De Kastanjes zijn ziek

De witte paardenkastanjes langs het hoofdpad zijn aangetast door de Kastanjemineermot. De larven van de mot graven gangen in de bladeren, die daardoor al in de zomer afsterven. De motten overwinteren in de bladeren die op de grond liggen. De beste bestrijding is dus...

Begeleidingsgroep voor nieuwe leden

Begeleidingsgroep voor nieuwe leden

Beste tuinders, Op de ALV van de Bretten in het voorjaar is een begeleidingsgroep aangekondigd voor nieuwe leden en aspiranten die tegen het lidmaatschap aan zitten. In overleg met het bestuur gaat daar nu werk van gemaakt worden. Als eerste willen we daarover een...

50 Graskarpers uitgezet in de vijver

50 Graskarpers uitgezet in de vijver

Er is een probleem met waterplanten en met name fonteinkruid. Dat is een plant die zich enorm kan vermeerderen en daardoor kunnen sloten en vijvers gaan verdichten. De graskarper is een karpersoort die bekend staat om zijn vraatzucht. Dus die gaat als een...

Waterhuishouding en beschoeiing

Waterhuishouding en beschoeiing

Ingenieursbureau Tijhuis heeft in de afgelopen weken de sloten, vijver en de oevers bekeken. Tijhuis komt dit seizoen nog met een voorstel hoe we de waterhuishouding kunnen gaan inrichten. Aan de hand van het voorstel en de kosten die het met zich mee brengt, kan het...

De stadsreus

De stadsreus

Niet lang geleden was de 2 cm grote stadsreus, de grootste zweefvlieg van ons land, een zeldzame verschijning. Maar nu... hier zit hij op de vlinderstruik op ons insecteneiland. Klik hier voor meer info over de stadsreus.

Vuilcontainers

Vuilcontainers

Ruim 'n jaar hebben we 2 ondergrondse containers en kleinere voor plastic en glas. Er komen nog twee andere ondergrondse containers (voor glas en papier) bij. Dan blijft er ruimte over voor 4 plastic containers. Als de containers vol zijn, wilt u dan a.u.b. de spullen...

De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en...

Bijenhotels

Bijenhotels

De bouw van een aantal bijenhotels op het eilandje is klaar. Er is ook een zandwoestijn en een zandbijenhotel.  info over zandbijen. Het bevorderen van bijen staat erg in de belangstelling. In het stedelijk gebied worden vaak bijenhotels geplaatst. Helaas werken nogal...

Begeleiding nieuwe leden

Begeleiding nieuwe leden

Introductie nieuwe leden in tuinpark De Bretten versie 9-9-2019 Nieuwe leden van ons park staan meestal meerdere jaren op de wachtlijst en zijn in die periode aspirant lid. Zij ontvangen het Nieuwsblad van de Bond van Volkstuinders - Vroegop - en de Brettenbode. Zo...

Vertegenwoordiging bij de Bond van Volkstuinders

Vertegenwoordiging bij de Bond van Volkstuinders

In de algemene ledenvergaderingen 2 maal per jaar van de Bond van Volkstuinders wordt ieder tuinpark vertegenwoordigd door 3 leden. Volgens de Statuten van de Bond (Artikel 18) moet tenminste één afgevaardigd lid van de afdeling géén bestuurslid zijn. In ons tuinpark...

Welke boom is dat?

Welke boom is dat?

Deze keer een boom die staat op één van de koppen op de parkeerplaats: De Vuilboom of Sporkehout. Sporkehout is een heester uit de wegedoornfamilie. De naam dankt hij aan het feit dat de takken vrij breekbaar zijn en veel gesprokkeld werden voor het vuur....

Update september: LabGreen De Bretten

Update september: LabGreen De Bretten

Stadsdeel Nieuw-West gaat voortvarend verder met het maken van plannen voor de Brettenzone als aantrekkelijk en duurzaam stadspark. Hierbij betrekken ze zowel bewoners als ondernemers in en rondom de Brettenzone. Donderdag 5 september waren verschillende...

Oproep: EHBO’ers gezocht

Oproep: EHBO’ers gezocht

We zijn dringend opzoek naar mensen die hun EHBO-diploma hebben Ze kunnen zich aanmelden via: nolnol7@msn.com of info@tuinparkdebretten.nl of mob.nr. 06 29284282.  Dit nummer mag men ook gebruiken voor eerste hulp. Bij twijfel is het raadzaam om eerst 112 te bellen....

Weggeefkast

Weggeefkast

Op initiatief van een tuinder is er een weggeefkast gemaakt in het voormalige kippenhoek. Spullen die jullie niet meer zelf gebruiken, maar nog wel goed zijn, kunnen daar geplaatst worden. Alles mag gratis meegenomen worden door andere tuinders. Er is al een grote...

De Pluktuin is geopend!

De Pluktuin is geopend!

Dit voorjaar zijn we begonnen met de aanleg van een pluktuin. De bedoeling van de pluktuin is om ons park wat gevarieerder te maken en tegelijk iets te bieden voor de buurt. Het bestuur heeft daarvoor het grasveld naast de Populierenlaan gekozen, zodat...

De fontein is gerepareerd

De fontein is gerepareerd

De mannen van Cato hebben met vereende krachten de fontein weer geplaatst. Het probleem met de fontein zat hem in het water. Een beetje waterplanten kan de pomp wel hebben, maar teveel takken zorgen steeds voor schade. Nu is er een grote kooi om de pomp heen gebouwd,...

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

In het nieuws heeft u vast al veel gehoord over de overlast van de eikenprocessierups.  Heel Nederland heeft er last van en de rups laat zich steeds in meer en grotere gebieden zien.

Inschrijven aspiranten

Inschrijven aspiranten

Aspirant-leden kunnen zich weer inschrijven op onze wachtlijst. Dit kan elke eerste zaterdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in de bestuurskamer. 

Openingstijden tuinwinkel

Openingstijden tuinwinkel

Vanaf zaterdag 30 maart is de tuinwinkel weer geopend. Op zaterdag van 10:00 tot 12.30 uur van 30 maart tot en met 28 september 2019 En op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur van 1 mei tot en met 5 juni 2019

Controleren gasslangen

Controleren gasslangen

Het is belangrijk om vanwege veiligheid elk jaar uw gasslangen te controleren. Dit kunt u doen met een stuk van 20 cm. Buig het stuk dubbel. Als u barstjes/scheurtjes ziet moet deze worden vervangen, als hij op een plek zit die veel zon krijgt wordt hij lichter van kleur. Bij verkleuring moet de gasslang ook vervangen worden. 

Terugplaatsen watermeter

Terugplaatsen watermeter

Let op! Bij het terugplaatsen van de watermeter na de winter, moet er rekening worden gehouden met de stroomrichting van de watermeter. Dit wordt aangegeven door een pijl op de zijkant van de meter, deze moet
richting van het tuinhuis wijzen.

Platte karren

Platte karren

Bij het winkeltje staan platte karren. Deze zijn voor algemeen gebruik. Zou iedereen zo vriendelijk willen zijn deze terug te zetten na gebruik, zodat ook een andere tuinder er gebruik van kan maken. Bij voorbaat dank.

Werkuren 2019

Werkuren 2019

Om ons park in goede staat te houden zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken. Daarom wordt elke tuinder ingedeeld in een schema om de werkuren goed over het seizoen te verdelen.

Kantinecommissie

Kantinecommissie

We zoeken mensen die zich thuis voelen in een team en er samen voor zorgen dat de kantine volgend jaar een bruisende ontmoetingsplaats wordt.

Verscherping toezicht tuinen en groenstroken

Verscherping toezicht tuinen en groenstroken

Wat hebben we een prachtige zomer achter de rug. Het was weer genieten.
We willen blijven genieten en hebben hier uw hulp hard bij nodig. Vandaar een aantal (voor sommige tuinders) niet zulke leuke mededelingen.

Vernieuwde site

Vernieuwde site

Wat is dat nu? We horen het u denken. Nadat onze site er wegens wat technische problemen een paar weken uit heeft gelegen, zijn we terug!!! En hoe!! Met een compleet vernieuwde site. We waren langzaam al begonnen met het aanpassen van onze huisstijl, en de site hoort...