Brief van het bondsbestuur

Brief van het bondsbestuur

Aan de leden/tuinders, afdelingsbesturen en bondsafgevaardigden van de Bond van Volkstuinders. Amsterdam, 10 december 2020, Beste allen, Het bondsbestuur heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden. Het bondsbestuur heeft, voor de coronamaatregelen van...
Doe mee aan een onderzoek!

Doe mee aan een onderzoek!

Dear whomever this concerns, I am conducting a study on community gardens for my master’s thesis and I need to recruit participants for my study. The study will be taking place in February. I am trying to investigate if reconnecting people with nature and...