Extra uitleg pluktuin en bloementuin experiment 

Het is ons ter oren gekomen dat er een aantal tuinders zijn die de pluktuin maar een rommeltje vinden en dat kunnen wij ons goed voorstellen. Daarom een uitgebreide uitleg van dit experiment. Wat is het plan Fruitbomen planten met daar onder een bloementuin voor de...

Madeliefje staat nummer 1 op de lijst van winterbloeiers

Ondanks kou en nattigheid staat het Madeliefje te stralen in het gras. Net zoals vorig jaar staat het madeliefje op nummer 1 van de onlangs gehouden jaarlijkse bloeiende planten wintertelling van Floron. Vrijwel het hele jaar bloeit het Madeliefje. De Latijnse naam...

Het knotten van onze wilgen

We zijn bezig de wilgen te knotten op ons tuinpark. Elke wilg komt om de twee jaar aan bod. We doen ze om en om, dus het ene jaar de even nummers en het andere jaar de oneven nummers. Anders is het niet te doen, veel te veel en zwaar werk. Een knotwilg is een wilg die...

Herfstbladeren op ’t gras. Opruimen of laten liggen?

Waarom verliezen bomen hun bladeren? Bladverlies is een typisch verschijnsel bij loofbomen, al is er in onze streken ook één naaldboom die zijn naalden verliest, de lariks. De hoofdreden waarom bomen hun bladeren verliezen is om uitdroging tegen te gaan. De boom neemt...

Bloemen horen bijen aankomen

Teunisbloemen kunnen het ‘horen’ wanner bijen dichterbij komen en maken dan snel hun nectar zoeter. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Tel-Aviv in Israël. De onderzoekers verzamelden nectar van bloemen vóór en nadat ze deze blootstelden aan een scala...

Bladafval verzamelen

Achter de plek met geparkeerde "aanhangers" staan compostbakken. In de meest linkse zit bladafval van vorig jaar. Die bak laten we nog n jaartje met rust. De inhoud is geslonken en al aardig op weg mooie aarde te worden. De bak daarnaast hebben we...

De Kastanjes zijn ziek

De witte paardenkastanjes langs het hoofdpad zijn aangetast door de Kastanjemineermot. De larven van de mot graven gangen in de bladeren, die daardoor al in de zomer afsterven. De motten overwinteren in de bladeren die op de grond liggen. De beste bestrijding is dus...

Kijkje in de insectentuin op het eiland

Afgelopen najaar is begonnen met het aanleggen van een insectentuin op het eiland voor met name de wilde bijen. Dit voorjaar werden diverse bijen- en hommels-minnende planten gekocht, gezaaid en uit eigen tuin overgeplant. Zaterdag, 7 september was het...

De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en...

Uitgerukte en verdwenen vlinderstruiken

Heeft u iets gezien of gehoord? Onlangs hebben 2 tuinders met veel enthousiasme en in samenspraak met het bestuur diverse vlinderstruiken geplant tegenover het molentje links bij de ingang van het Brettenpad op het 2de veld. De bedoeling is/was dat er in de loop der...