Brief van het bondsbestuur

Brief van het bondsbestuur

Aan de leden/tuinders, afdelingsbesturen en bondsafgevaardigden van de Bond van Volkstuinders. Amsterdam, 10 december 2020, Beste allen, Het bondsbestuur heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden. Het bondsbestuur heeft, voor de coronamaatregelen van...
Doe mee aan een onderzoek!

Doe mee aan een onderzoek!

Dear whomever this concerns, I am conducting a study on community gardens for my master’s thesis and I need to recruit participants for my study. The study will be taking place in February. I am trying to investigate if reconnecting people with nature and...

Bezigheden van het bestuur

Waar hebben wij ons mee bezig gehouden vanaf 13 november 2020? Naar aanleiding van de berichten van de Gemeente Amsterdam hebben wij als bestuur nog eens extra gekeken naar onze onderhoudsplannen en of het nodig is die bij te stellen. We zijn tot de conclusie gekomen...

Alternatief plan van deelnemende tuinparken

Beste commissieleden, Bijgaand doe ik u namens 15 tuinparken en met ondersteuning van het bestuur van de Bond van Volkstuinders een beter alternatief voor het Amsterdams volkstuinenbeleid toekomen. Dit alternatief geeft een beter resultaat voor behoud en verdere...