Inschrijven

Inschrijven op de wachtlijst van Tuinpark de Bretten is mogelijk van april tot en met september 2019 op elke eerste zaterdag van de maand. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 3 augustus 2019 van 10:00 uur 12:00. 

De Volkstuinparken in en rond Amsterdam zijn populair. De meeste parken hebben een wachtlijst voor het kopen van een huisje, zo ook De Bretten. Maar dat betekent niet dat u altijd vele jaren geduld moet hebben voordat u in aanmerking komt voor zo´n schitterend stukje natuur in of vlakbij Amsterdam. Veel mensen laten zich inschrijven voor een tuin op termijn. Maar wat moet u er voor doen om op de wachtlijst te komen?

Als u 18 jaar of ouder bent en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, kunt u op een of meer wachtlijsten worden geplaatst.

Allereerst moet u ingeschreven staan als aspirant van de Bond van Volkstuinders. Vul daarvoor dit formulier in.

Na invulling van dit formulier en betaling van de verschuldigde contributie (vanaf 1 januari 2019 € 44,-.)  ontvangt u na een paar dagen een bewijs van inschrijving via de mail.
Met het bewijs van inschrijving, waar het lidmaatschapsnummer op staat, kunt u zich vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar u op de wachtlijst wenst te worden geplaatst. Bij de Bretten vragen wij € 25,00 administratiekosten. U moet zich bij elk tuinpark persoonlijk aanmelden. Dat kan uitsluitend op een (periodieke) bijeenkomst van het bestuur. Op De Bretten vinden deze plaats op de eerste zaterdag van de maand van april t/m september. Op deze inschrijfdag krijgt u ook informatie over alle rechten en plichten die horen bij het hebben van een volkstuin.

Als u zich komt inschrijven op de Bretten, neem dan het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs
  • aspiranten-brief als bewijs dat u staat ingeschreven bij de bond
  • € 25,00 administratiekosten (u kunt bij ons pinnen)

Als aspirant heeft u het recht in te schrijven op de tuinhuisjes die te koop staan op het tuinpark/de tuinparken waar u op de wachtlijst staat.
De tuinbeplanting, het huisje en eventueel schuur en broeikas die er op staan neemt u via het bestuur over van de vorige eigenaar.
De toewijzing van tuinen geschiedt in principe volgens rangnummer. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft als er een tuin wordt aangeboden. Nadere informatie hieromtrent kunt u krijgen bij de besturen van het (de) desbetreffende tuinpark(en).

De prijzen van huisjes verschillen behoorlijk. Van € 3.000,– tot € 15.000,– voor een goed onderhouden tuinhuisje.
Er zijn echter ook volkstuinparken waar alleen maar dagverblijven zijn toegestaan en tuinparken waar helemaal geen huisjes mogen worden geplaatst.
De prijzen voor alle huisjes en tuinbeplanting worden vastgesteld door een taxatiecommissie van het tuinpark. Er is dus geen vrije verkoop van de huisjes mogelijk. Alle tuinoverdrachten en verkoop van tuinhuisjes moeten via het bestuur plaatsvinden.

Contributie.
Als u zich voor de eerste keer inschrijft als aspirant betaalt u daarvoor vanaf 1 januari 2019 € 44,-.
(Dit bedrag is inclusief administratiekosten) U betaald de contributie voor een kalenderjaar (ongeacht in welke maand u lid wordt). Een kalenderjaar loopt van januari t/m december.
Daarna betaalt u jaarlijks alleen de contributie zolang u nog geen volkstuin heeft. U ontvangt daarvoor in januari het verzoek.
Als u eenmaal een tuin heeft moet u er rekening houden dat de contributie en overige tuinlasten samen ongeveer € 175,– tot +/- € 750,– per jaar bedragen, afhankelijk van het soort tuinpark.

Als aspirant ontvangt U elk kwartaal het tijdschrift De Vroegop en van de landelijke volkstuinorganisatie, het AVVN, De Tuinliefhebber.