Tuinpark de Bretten

Waar natuur en mensen elkaar ontmoeten…

Actuele berichten

Wat heeft het bestuur zoals gedaan?

Omdat we regelmatig horen dat tuinders niet weten wat het bestuur zoal doet, hebben we ons voorgenomen om elke maand een korte opsomming te geven van onze activiteiten. Dit keer vanaf de vorige nieuwsbrief, 14 oktober 2020. Waar hebben wij ons mee bezig gehouden? - de...

Nestkastjes op de Bretten

Begin dit jaar hebben we ongeveer 35 extra nestkastjes opgehangen in het algemene groen. We hopen dat de mezen helpen bij het bestrijden van de eikenprocessierups. We waren erg benieuwd hoe de verschillende types kasten bebroed werden.

De warmwatermachine van Weedmaster

Ons tuinpark heeft bijzonder veel algemeen groen. Dat maakt ons park ook zo fijn en mooi. Wel levert het veel werk op dat tijdens de werkuren moet worden uitgevoerd. Het schoffelen van de paden en boomspiegels kost veel werkuren. Daarmee komen andere en leukere...

Gevonden konijn oranje wit

Bij deze stuur ik u de foto’s van het huiskonijn dat wij gevonden hebben naast het tuinpark de Bretten. Hopelijk is hij van een van jullie en kan hij snel terug naar zijn baasje. Het konijn wordt straks opgehaald door de dierenambulance.

Ontstaan van de volkstuin in West-Europa

Zelf verbouwde groenten voor arbeiders In veel westerse landen speelde de volkstuin of arbeiderstuin een rol in de strijd tegen armoede. Het verbouwen van eigen gewassen in een moestuin bood arme gezinnen enig soelaas. Lees...

Geef uw waterstanden door!

Helaas is het weer het einde van het tuinseizoen, en daarmee tijd voor het doorgeven van de waterstanden. U kunt dit doorgeven via de mail naar penningmeester@tuinparkdebretten.nl of door een briefje in de rode brievenbus te gooien. Graag voor 1 november. Vergeet niet...

Tezamen zijn ze 234 jaar!

En werken al meer dan 15 jaar samen. Elke maandagmorgen, het hele jaar door, staan Johan, Gijs en Henk paraat voor de vele klussen die te  doen zijn op het park. Vakkundig, met oog voor detail. Zonder morren, met humor en plezier! Weinig...

LaBGreen

Het afgelopen 1.5 jaar hebben tuinders, ondernemers, bewoners en het projectteam LaBGreen De Bretten wensen en ideeën bedacht voor De Bretten tot 2030. Dit heeft geresulteerd in een prachtig Ontwikkelboek met daarin de meest kansrijke ideeën om De Bretten...

Nieuwsbrief van de AVVN

De Bond van Tuinders, AVVN, geeft inspirerende nieuwsbrieven uit. U kunt zich daarvoor opgeven via hun website https://avvn.nl/ 

Onkruid verdelgen met 100 graden hete stoom

Johan is blij. De onkruid-machine is gearriveerd, getest en de resultaten zijn veelbelovend. De dode resten kunnen na een paar dagen weggeharkt worden. Help onze paden onkruidvrij te maken door Johan in de gaten te houden. Is hij bij u in de...

Evaluatie composthoop

We zijn heel blij met hoe het nu gaat en we gaan door met dit systeem. Tot eind oktober (einde seizoen) blijft hij open op zaterdag van 10.00-13.00 uur. Daarna sluiten we de composthoop voor de winter. U kunt dan met uw groenafval naar de overkant van de Seineweg....

Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Zoals al in de Brettenbode vermeld, kan de ALV (Algemene LedenVergadering) van 10-10-2020 níet doorgaan. De ALV nogmaals afgelasten is geen optie. Volgens de statuten en reglementen zijn er nu eenmaal zaken die instemming van onze leden behoeven. Het beleid van ons...

Ergernissen, conflicten en problemen

We vinden het belangrijk dat er een veilig klimaat is op de Bretten. Toch kan het voorkomen dat er ergernissen en conflicten ontstaan tussen tuinders. Mochten er problemen ontstaan dan vraagt het bestuur u eerst om dit zelf met des betreffende tuinder te gaan...

Update coron-maatregelen 19 augustus 2020

Voor het bondsbestuur is de toename van de besmettingen in de stad aanleiding om opnieuw de kantines/clubhuizen op alle tuinen te sluiten. De kantines/clubhuizen zijn toch een soort huiskamers en geen professionele horecagelegenheden waardoor het controleren en...