Tuinpark de Bretten

Waar groen en mensen elkaar ontmoeten…

Actuele berichten

Wie mogen er wanneer op de tuin verblijven

Het bestuur wil aandacht vragen voor het reglement m.b.t. het verblijf op de tuin in de winter en zomer. Tuinders mogen zich (vooruitlopend op het nieuwe huishoudelijk reglement concept HHR art. 9.9) van 08:00 - 20:00 uur op het tuinpark bevinden in de periode van 1...

Bloemen horen bijen aankomen

Teunisbloemen kunnen het ‘horen’ wanner bijen dichterbij komen en maken dan snel hun nectar zoeter. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Tel-Aviv in Israël. De onderzoekers verzamelden nectar van bloemen vóór en nadat ze deze blootstelden aan een scala...

Het afscheid van Ruud

Daar was ie dan de dag waarvan we wisten dat ie zou komen. De afscheidsreceptie. Vera en ik zijn enorm verrast met de belangstelling de cadeaus en de bloemen. We kijken met plezier terug naar de afgelopen jaren op de tuin. En met enige weemoed is ons leuke huisje...

Rapport beschoeiing

Hierbij kunt het gehele rapport lezen dat gemaakt is door een ingenieursbureau aangaande de beschoeiing op ons tuinpark. Verbeterplan beschoeiingen volkstuinen De Bretten Bijlage 1: Dwarsprofielen Bijlage 2:...

Kort verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2019

Kort verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2019 Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend nemen Ralf Grevelink, voorzitter van de Bond van Volkstuinders en Marjon Bekker, secretaris van de Bond van Volkstuinders het woord. De bond heeft de week ervoor...

Het begeleiden van nieuwe tuinders. Wie doet er mee?

Verslag van Henk Olthuis van het Overleg op 19 oktober 2019 over ‘Begeleiden van nieuwe tuinders’ (zie ook notulen van de ALV van 11 mei 2019) Op zaterdag 19 oktober 2019kwamen 7 leden bij elkaar om van gedachten te wisselen over het betrekken van nieuwe leden – en...

José, onze nieuwe secretaris

Mijn naam is José van Wijnen en ik ben aspirant lid van dit mooie tuinpark. Sinds juni draai ik als vrijwilliger mee met het bestuur. De leden van het bestuur hebben me een heel seizoen laten zien wat er komt kijken bij het runnen van een volkstuinpark en me ook flink...

Camerareglement

In de Brettenbode van september heeft u het camerareglement voor de camera's op het parkeerterrein kunnen lezen. Wij delen hem nu ook nog even op de site. Het reglement is nog niet definitief, De bond moet hier ook nog naar kijken. Lees hier het gehele...

Een toekomstig bestuurslid

Maud Croes draait nu een paar maanden mee met Ellen en als het bevalt gaan ze daarna samen het penningmeesterschap uitoefenen. Maud heeft veel ervaring met penningmeesterschap, ze doet dat al 15 jaar voor haar Golfvereniging en al 20 jaar voor de vereniging van...

Bezoek aan pantar

Nol en Marieke zijn op bezoek geweest bij Pantar om de mogelijkheden om samen te werken te verkennen. Concreet gaan de mensen van Pantar in ieder geval ook bij ons oud brood en koffieprut inzamelen, die worden dan door hen gerecycled. Het was ook heel...

Kobus de Terrorkat

Kobus is vorig jaar herfst op het park verschenen. Het is een grote rode kater die waarschijnlijk in het wild is geboren, een echte straatvechter. Met poezen ging het nog wel, maar met de katers, ook de je-weet-wel katers, was het vechten geblazen. Dit is zelfs zo erg...

Concept huishoudelijk reglement

In de Brettenbode van september heeft u het Huishoudelijk reglement al kunnen lezen. Maar we delen hem ook nog even op de site. De variant die naar de Bond gaat kan evt nog afwijken vw op-/aanmerkingen van leden (gedaan vóór/tijdens de ALV). Dit HHR is nog NIET...

Composthoop tijdelijk gesloten

De composthoop is voorlopig gesloten, omdat er een boom is omgevallen en er gevaar is voor vallende takken. U kunt uw tuinafval naar de overkant brengen, totdat de boom etc is weggehaald en de omgeving weer veilig is. Wat is compost ?  Compost is tuinafval van 1...

Bladafval verzamelen

Achter de plek met geparkeerde "aanhangers" staan compostbakken. In de meest linkse zit bladafval van vorig jaar. Die bak laten we nog n jaartje met rust. De inhoud is geslonken en al aardig op weg mooie aarde te worden. De bak daarnaast hebben we...

De Kastanjes zijn ziek

De witte paardenkastanjes langs het hoofdpad zijn aangetast door de Kastanjemineermot. De larven van de mot graven gangen in de bladeren, die daardoor al in de zomer afsterven. De motten overwinteren in de bladeren die op de grond liggen. De beste bestrijding is dus...

Begeleidingsgroep voor nieuwe leden

Beste tuinders, Op de ALV van de Bretten in het voorjaar is een begeleidingsgroep aangekondigd voor nieuwe leden en aspiranten die tegen het lidmaatschap aan zitten. In overleg met het bestuur gaat daar nu werk van gemaakt worden. Als eerste willen we daarover een...

50 Graskarpers uitgezet in de vijver

Er is een probleem met waterplanten en met name fonteinkruid. Dat is een plant die zich enorm kan vermeerderen en daardoor kunnen sloten en vijvers gaan verdichten. De graskarper is een karpersoort die bekend staat om zijn vraatzucht. Dus die gaat als een...