Vanuit het LaBGreen De Bretten-team zitten wij niet stil. Met dit bericht informeren we je over het Bretten Luisterverhaal. 

Het is een luisterverhaal gericht op avontuurlijke kinderen (en volwassenen).
We hebben het gemaakt om te stimuleren dat kinderen, en in het bijzonder uit de nabije omgeving van De Bretten, zich bewust(er) worden van de waarde van de natuur.

Je kunt het verhaal beluisteren al wandelend in De Bretten (of vanaf elke plek die je maar wilt). Het verhaal kan gratis beluisterd worden via SpotifyVimeo en Soundcloud.

Klik hier voor onze ervaringen.