1: VACATURE BONDSTUINCOMMISSIE (BTC)

We zijn op zoek naar nieuwe groene vingers voor de Bondstuincommissie.

Wat doet de Bondstuincommissie?

 • Adviseren van bondsbestuur, afdelingsbesturen en (tuin)commissies over groenonderhoud en beheer van de tuinparken in de ruimste zin van het woord.

 • Adviseren van het bondsbestuur bij het vaststellen van richtlijnen voor de waardebepaling van beplanting bij de overdracht van tuinen.

 • Initiëren en begeleiden van cursussen en bijeenkomsten ‘in het groen’

 • Functioneren als beroepscommissie wanneer een lid-tuinder het niet eens is met de waardebepaling door de tuincommissie van het tuinpark.

Gezochte vernieuwing

 • Begeleiden van tuinparken naar het Keurmerk Samen Natuurlijk Tuinieren (keuring door de landelijke AVVN).

 • Begeleiden van tuincommissies bij het bevorderen van natuurlijk tuinieren op hun eigen tuinpark.

 • Uitbrengen van advies over het gemeenschappelijk groen op de tuinparken, o.a. met als doel om meerjaren-beheerplannen op te stellen.

 • Adviseren van tuinparken bij het inventariseren van bomen en opstellen van bomenplannen voor het tuinpark en/of individuele volkstuinen.

 • Adviseren over de implementatie van milieuvriendelijk toepassingen op tuinparken en voorlichting over natuur-en milieuzaken.

Wie/wat zoeken we?

 • Leden van BTC hebben bij voorkeur goede plantkennis en kennis over samen natuurlijk tuinieren.

 • Zowel tuinders, niet-leden als aspirant-leden zijn welkom als lid van de BTC.

 • Leden van tuincommissies van de tuinparken worden met nadruk gevraagd om te reageren; de BTC is te combineren met lid zijn van de tuincommissie van je eigen tuinpark.

 

Heb je belangstelling hebben om op één of meerdere van deze taken en activiteiten een bijdrage te leveren en heb je goede ideeën om dit handen en voeten te geven? Neem dan contact op met Els de Wit 020 – 613 2893 beleid@bondvanvolkstuinders.nl


en

2: VACATURE BONDSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING (BCRO)

Het bondsbestuur is van plan om de Bondscommissie Ruimtelijke Ordening nieuw leven in te blazen. Deze commissie adviseert het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd over het in te nemen standpunt over RO-plannen binnen de gemeenten waar onze tuinparken liggen.

Bij de vele plannen om de schaarse ruimte in te richten voor groen, woningbouw, windturbines etc. is er bijna geen RO-plan waar de volkstuinen niet direct of zijdelings mee te maken hebben. De leden van de BCRO duiken in deze plannen, signaleren mogelijke aandachts-en zorgpunten en adviseren het bondsbestuur daarover. Ook kunnen ze de afdelingen terzijde staan wanneer er lokaal RO-plannen zijn.

Voor de nieuwe BCRO is het bondsbestuur op zoek naar commissieleden: lid-tuinders en niet-leden c.q. aspirant-leden die door professie of persoonlijke belangstelling ingevoerd zijn op het terrein van Ruimtelijke Ordening (of zich dit snel eigen willen maken) en die de volkstuinen uiteraard een warm hart toedragen.

Heb je belangstelling hebben om op één of meerdere van deze taken en activiteiten een bijdrage te leveren en heb je goede ideeën om dit handen en voeten te geven? Neem dan contact op met Els de Wit 020 – 613 2893 beleid@bondvanvolkstuinders.nl