Tuinpark de Bretten

Waar groen en mensen elkaar ontmoeten…

Actuele berichten

Begeleidingsgroep voor nieuwe leden

Beste tuinders, Op de ALV van de Bretten in het voorjaar is een begeleidingsgroep aangekondigd voor nieuwe leden en aspiranten die tegen het lidmaatschap aan zitten. In overleg met het bestuur gaat daar nu werk van gemaakt worden. Als eerste willen we daarover een...

Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2019

Wij nodigen u van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zaterdag 12 oktober 2019 om 13:00 uur. Agenda ledenvergadering 1. Opening 2. Ingekomen 3. Notulen 4. Minuut stilte 5. Voorstellen José 6. Begroting 7. Waterhuishouding / beschoeiing 8....

50 Graskarpers uitgezet in de vijver

Er is een probleem met waterplanten en met name fonteinkruid. Dat is een plant die zich enorm kan vermeerderen en daardoor kunnen sloten en vijvers gaan verdichten. De graskarper is een karpersoort die bekend staat om zijn vraatzucht. Dus die gaat als een...

Waterhuishouding

Ingenieursbureau Tijhuis heeft in de afgelopen weken de sloten, vijver en de oevers bekeken. Tijhuis komt dit seizoen nog met een voorstel hoe we de waterhuishouding kunnen gaan inrichten. Aan de hand van het voorstel en de kosten die het met zich mee brengt, kan het...

De stadsreus

Niet lang geleden was de 2 cm grote stadsreus, de grootste zweefvlieg van ons land, een zeldzame verschijning. Maar nu... hier zit hij op de vlinderstruik op ons insecteneiland. Klik hier voor meer info over de...

Vuilcontainers

Ruim 'n jaar hebben we 2 ondergrondse containers en kleinere voor plastic en glas. Er komen nog twee andere ondergrondse containers (voor glas en papier) bij. Dan blijft er ruimte over voor 4 plastic containers. Als de containers vol zijn, wilt u dan a.u.b. de spullen...

De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en...

Uitgerukte en verdwenen vlinderstruiken

Heeft u iets gezien of gehoord? Onlangs hebben 2 tuinders met veel enthousiasme en in samenspraak met het bestuur diverse vlinderstruiken geplant tegenover het molentje links bij de ingang van het Brettenpad op het 2de veld. De bedoeling is/was dat er in de loop der...

Bijenhotels

De bouw van een aantal bijenhotels op het eilandje is klaar. Er is ook een zandwoestijn en een zandbijenhotel.  info over zandbijen. Het bevorderen van bijen staat erg in de belangstelling. In het stedelijk gebied worden vaak bijenhotels geplaatst. Helaas werken nogal...

Begeleiding nieuwe leden

Introductie nieuwe leden in tuinpark De Bretten versie 9-9-2019 Nieuwe leden van ons park staan meestal meerdere jaren op de wachtlijst en zijn in die periode aspirant lid. Zij ontvangen het Nieuwsblad van de Bond van Volkstuinders - Vroegop - en de Brettenbode. Zo...

Vertegenwoordiging bij de Bond van Volkstuinders

In de algemene ledenvergaderingen 2 maal per jaar van de Bond van Volkstuinders wordt ieder tuinpark vertegenwoordigd door 3 leden. Volgens de Statuten van de Bond (Artikel 18) moet tenminste één afgevaardigd lid van de afdeling géén bestuurslid zijn. In ons tuinpark...

Welke boom is dat?

Deze keer een boom die staat op één van de koppen op de parkeerplaats: De Vuilboom of Sporkehout. Sporkehout is een heester uit de wegedoornfamilie. De naam dankt hij aan het feit dat de takken vrij breekbaar zijn en veel gesprokkeld werden voor het vuur....

Update september: LabGreen De Bretten

Stadsdeel Nieuw-West gaat voortvarend verder met het maken van plannen voor de Brettenzone als aantrekkelijk en duurzaam stadspark. Hierbij betrekken ze zowel bewoners als ondernemers in en rondom de Brettenzone. Donderdag 5 september waren verschillende...

Oproep: EHBO’ers gezocht

We zijn dringend opzoek naar mensen die hun EHBO-diploma hebben Ze kunnen zich aanmelden via: nolnol7@msn.com of info@tuinparkdebretten.nl of mob.nr. 06 29284282.  Dit nummer mag men ook gebruiken voor eerste hulp. Bij twijfel is het raadzaam om eerst 112 te bellen....

Bloemenweide

Rond de bomen van de pluktuin gaan we een bloemenweide creëren. Hoe gaat dat in zijn werk? Voor een bloemenweide zit er teveel stikstof in de grond en waarschijnlijk ook teveel fosfaat. Om te beginnen moet de grond dus verarmd worden. Dat doen we door het gras af te...

Gezocht:  VOORZITTER

Zoals jullie weten neemt Ruud ter Beek in oktober afscheid als voorzitter van volkstuinpark De Bretten. De Bretten heeft dus een nieuwe voorzitter (m/v) nodig; zonder voorzitter geen zelfstandig opererend tuinpark! Wat doet een voorzitter, wie is hij? Als voorzitter...

Weggeefkast

Op initiatief van een tuinder is er een weggeefkast gemaakt in het voormalige kippenhoek. Spullen die jullie niet meer zelf gebruiken, maar nog wel goed zijn, kunnen daar geplaatst worden. Alles mag gratis meegenomen worden door andere tuinders. Er is al een grote...