Tuinpark de Bretten

Waar natuur en mensen elkaar ontmoeten…

Actuele berichten

Tezamen zijn ze 234 jaar!

En werken al meer dan 15 jaar samen. Elke maandagmorgen, het hele jaar door, staan Johan, Gijs en Henk paraat voor de vele klussen die te  doen zijn op het park. Vakkundig, met oog voor detail. Zonder morren, met humor en plezier! Weinig...

LaBGreen

Het afgelopen 1.5 jaar hebben tuinders, ondernemers, bewoners en het projectteam LaBGreen De Bretten wensen en ideeën bedacht voor De Bretten tot 2030. Dit heeft geresulteerd in een prachtig Ontwikkelboek met daarin de meest kansrijke ideeën om De Bretten...

Nieuwsbrief van de AVVN

De Bond van Tuinders, AVVN, geeft inspirerende nieuwsbrieven uit. U kunt zich daarvoor opgeven via hun website https://avvn.nl/ 

Onkruid verdelgen met 100 graden hete stoom

Johan is blij. De onkruid-machine is gearriveerd, getest en de resultaten zijn veelbelovend. De dode resten kunnen na een paar dagen weggeharkt worden. Help onze paden onkruidvrij te maken door Johan in de gaten te houden. Is hij bij u in de...

Evaluatie composthoop

We zijn heel blij met hoe het nu gaat en we gaan door met dit systeem. Tot eind oktober (einde seizoen) blijft hij open op zaterdag van 10.00-13.00 uur. Daarna sluiten we de composthoop voor de winter. U kunt dan met uw groenafval naar de overkant van de Seineweg....

Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Zoals al in de Brettenbode vermeld, kan de ALV (Algemene LedenVergadering) van 10-10-2020 níet doorgaan. De ALV nogmaals afgelasten is geen optie. Volgens de statuten en reglementen zijn er nu eenmaal zaken die instemming van onze leden behoeven. Het beleid van ons...

Ergernissen, conflicten en problemen

We vinden het belangrijk dat er een veilig klimaat is op de Bretten. Toch kan het voorkomen dat er ergernissen en conflicten ontstaan tussen tuinders. Mochten er problemen ontstaan dan vraagt het bestuur u eerst om dit zelf met des betreffende tuinder te gaan...

Te koop: Tuin 82

Datum: 21-09-2020              Inschrijven t/m 04-10-2020

Taxatieprijs:            € 11.850,- (incl. verplichte electriciteitsaansluiting)

Update coron-maatregelen 19 augustus 2020

Voor het bondsbestuur is de toename van de besmettingen in de stad aanleiding om opnieuw de kantines/clubhuizen op alle tuinen te sluiten. De kantines/clubhuizen zijn toch een soort huiskamers en geen professionele horecagelegenheden waardoor het controleren en...

Winterbewoning

De formulieren voor winterbewoning 2020-2021 zijn binnen. Tuinders die voor winterbewoning in aanmerking willen komen kunnen de formulieren ophalen in de bestuurskamer (zaterdags 10-12 u.) of opvragen via  secretaris@tuinparkdebretten.nl Uiterlijk 13 september de...

Kastanjebladeren verwijderen in de herfst

Paardekastanjemineermot zorgt al een aantal jaren voor beroering in het openbaar groen en bij de tuinliefhebber. De bladeren van paardekastanjes krijgen bruine vlekken en verliezen vervroegd hun blad waardoor ze er erbarmelijk bij staan en jaar na jaar achteruitgaan....

Niet slapen door de hitte? Geniet van de motten in je tuin

Die zwoele nachten betekenen voor sommige mensen dat ze minder goed kunnen slapen, maar voor veel nachtvlinders zijn de omstandigheden juist ideaal. Zo is de gamma-uil nu veel aanwezig en die doet zich op zo’n warme avond graag te goed aan de nectar uit bloeiende...

Een planten ruilbeurs

Henk Vocht had dit leuke idee en heeft het meteen uitgewerkt. De bedoeling is om stekjes met elkaar te RUILEN. Dus niet alleen weghalen maar ook iets terugzetten. Het zou fijn zijn als tuinders een sticker op de potjes doen met het soort plantje. Hij staat bij de...

Vele handen maken licht werk

Zo is er een ploegje dat op maandagochtend de parkeerplaats veegt. Zorgt een tuinder dat de diverse borden op de Parkeerplaats goed leesbaar zijn en maakt de containers op het afvaleiland schoon. En zien de planten, vanwege de warmte, er...

Presentatie het eetbare plantsoen

Op woensdag 12 augustus om 14.00 uur geeft Lea Witmondt uit de Borgerbuurt een presentatie over het opzetten en beheren van een gemeenschappelijke buurttuin.
Een tuin met zowel groente, fruit als bloemen. Ze zal speciaal ingaan op hoe we op de Bretten een dergelijke tuin met buurtbewoners en tuinders van de Bretten kunnen opzetten.