Verzekering
Schade formulieren en polis 2023
 • verzekering polis

  https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/zichttuinhuisvoorwaardencollectieftuincoll2022-01.pdf

   

  Schade formulier

  schadeformulier-zicht-voordebondvanvolkstuinders

 • Wat betreft stormschade aan tuinhuisjes, schuurtjes en kassen op de individuele tuinen – via Zicht

  • In afwijking van het gewone eigen risico is het eigen risico bij stormschade is 2 0/00 (promille) van de verzekerde som met een minimum van € 225 en een maximum van € 450 per gebeurtenis.  In praktijk zal in bijna alle gevallen het eigen risico niet hoger zijn dan € 225. Wanneer je schade hebt aan b.v. zowel tuinhuis als schuurtje of kas dan wordt één keer het eigen risico in rekening gebracht.
  • Stormschade aan kassen, net zoals aan tuinhuis en schuurtje, wordt gelukkig WEL gedekt. 
  • Op het schadeformulier wordt gevraagd om een polisnummer en schadenummer. Dit hoeft NIET ingevuld te worden.
  • Tuinders vullen het schadeformulier in, ondertekenen dit en leveren dit,liefst digitaal per mail secretaris@tuinparkdebretten.nl , in samen met foto’s, bonnen e.d. 
  • U kunt ook de papieren versie inleveren bij het bestuur.