Een reminder voor alle tuinders      

Voor het kappen en ingrijpend snoeien van ALLE bomen,
óók die in de eigen tuin!
óók de naaldbomen en coniferen!
met een omtrek vanaf 30 cm op 130 cm hoogte moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 
(Bomen-verordening Gemeente Amsterdam 2014). Er hoort in de meeste gevallen ook een herplant-plicht bij.

en ons eigen huishoudelijk reglement H2.7

Je hebt een vergunning van de gemeente nodig. De aanvraag daarvan loopt via het bestuur en de bond. De bond bundelt de verzoeken van alle tuinparken en dient ze eens per jaar in bij de gemeente (dat scheelt tijd en kosten).

Pas als er toestemming is mag er worden begonnen met het snoeien of kappen.

Het bestuur handhaaft hier strikt op en bij overtreding volgt een boete.